Tegning i TikZ

Tirsdag 10. februar arrangerte vi et introduksjonskurs i tegning med pakken TikZ for LaTeX. For dere som ikke fikk med dere dette, så finnes det et kompendium som tar for seg det som ble gjennomgått i kurset (og litt til). Kompendiet finner du her. Det ble dessverre ikke tatt opp podcast av kurset, m…


Security Risk Analysis

Introduksjon til Android

Introduksjon til Simula