Simula

Foiler, programmer og annen informasjon fra introduksjonen til Simula som ble arrangert i Sonen 3. mars 2015 med Stein Krogdahl kan du finne her: http://folk.uio.no/veronahe/simula/

Tegning i TikZ

Tirsdag 10. februar arrangerte vi et introduksjonskurs i tegning med pakken TikZ for LaTeX. For dere som ikke fikk med dere dette, så finnes det et kompendium som tar for seg det som ble gjennomgått i kurset (og litt til). Kompendiet finner du her. Det ble dessverre ikke tatt opp podcast av kurset, m…


So you want to make Video…

Video Game Programming 101

Kretskortdesign

Game Jam

IBM Bluemix workshop med…