Vi starter nyåret med nye nettsider!

2014 går mot slutten og vi kan oppsummere kort med et flott år for Sonen. Sonen Gamejam var stappfullt, hver tirsdag var det spennende foredrag og flere kreative sjeler har vist seg og sine egenskaper på Sonen. Vi bestiller hele tiden nye ting til Sonen som er tilgjengelig for alle å leke med. Det nye…


Semesterets første foredrag

Arduino Day 2015