MakerBot

Fra Åpen sone for eksperimentell informatikk
(Omdirigert fra Makerbot)
Gå til: navigasjon, søk
Romo Smartphone Robot


Åpen sone for eksperimentell informatikk har sin egen 3D-printer, en MakerBot Thing-o-Matic. Programvaren for å printe er per nu bare installert på maskinen "heilberg", men det er fritt frem til å legge ReplicatorG inn på de andre maskinene i Sonen.

Innhold

Hvordan lage 3d-modeller

Det er flere forskjellige verktøy man kan bruke for å lage 3d-modeller. Det enkleste er nok å bruke Google SketchUp. Les mer om hvordan man gjør dette på MakerBot.com

Programvaren ReplicatorG

For å kunne printe noe ut med MakerBoten må man bruke ReplicatorG. Dette kan du fritt laste ned på ReplicatorG sine nettsider. ReplicatorG er et enkelt verktøy og har bakgrunn i samme kildekode som Arduino og Processing.

 • Er det lenge siden MakerBoten har vært i bruk kan det lønne seg å kjøre kalibreringsscriptet.
 • Etter kalibreringen kan du endelig begynne å skrive ut!

VIKTIG Z-aksen

Hver gang maskinen kobles til strøm virker det som om en viktig innstilling blir tilbakesatt, og dette medfører at utskriverhodet ikke løfter seg som det skal, og utskriftene blir veldig flate. Dette betyr at hver gang MakerBoten kobles til strøm MÅ man:

 • trykke på menyvalg Machine->Motherboard Onboard Preferences.
 • huke vekk "hold z-axis", trykke på "commit changes", vente fem sekunder før du går inn og huker "hold z-axis" på igjen;
 • deretter kan du atter en gang trykke på "commit changes".

Nå er maskinen klar til utskrift såfremt den er stilt inn i henhold til riktig plasttype.

Z-axis.png

Tilkobling

 • Sett inn strømkabelen.
 • Sett inn USB-kabelen i din pc, og i MakerBot'en.
 • Velg riktig utskrifttype (driveren) i Machine->Machine Type, velg Thing-o-Matic w/ABP and Extruder MK6. Husk at denne guiden kun gjelder MakerBot Thing-o-Matic, og ikke andre skrivere på sonen som også bruker ReplicatorG.
 • I ReplicatorG, gå inn på Machine->Connection (Serial Port) '

Der skal du se ulike enheter tilkoblet din maskin. Der skal du velge en som ligner;

 • På OS X: '/dev/tty.usbmodemXXXX' (ett nummer på fire siffer etter usbmodemXXXX)
 • På Windows: en COM-port, nummerert fra 1 til 9.

Hvis du ikke klarer å finne skriveren blant disse kan du;

 • Sette inn usb-kabelen på nytt og Machine->Rescan Serial Ports

Til slutt, trykk på Connect-knappen (den andre fra høyre).

Du kan teste skriveren i Machine->Control Panel. Dette er rimelig intuitiv, men ikke sett for høyt temperatur: 240 for utskriverhodet, og 120 for plattformen.


Kalibrering

 • Start ReplicatorG og velg kalibreringsscriptet via File->Scripts->calibration->Thing-O-Matic calibration.gcode.
 • Så velger du GCode->Build (Ctrl+b). Da vil du få beskjed om å sentrere de tre aksene (X, Y, og Z). Bruk enten Machine->Control Panel eller hendene dine for å sentrere. Z-aksen skal være rett over plattformen, slik at du får plass til en eller to Post-it lapper i mellom.

Ser du at utskriverhodet lager riper i plattformen, så må du avbryte utskriften med stoppknappen i ReplicatorG. Deretter må du justere Z-axen igjen: sentrere hodet, men denne gangen heve den litt høyere enn forrige gang (over plattformen).


Skrive ut (Build)

Denne guiden er skrevet for skein-engine35, og er ikke tilpasset de nyere versjonene. Derfor må du;

 • Gå inn på G-code/G-code generator
 • Og velge Skeinforge (35) - Legacy


Så for å velge modellen du vil skrive ut;

 • Gå til File->Open hvis du har en egen modell du vil printe.

Ellers kan du velge en av eksemplene som følger med i programmet.

 • Da går du File->Example og velger den du ønsker.

Etter det så må du generere GCode (koden av modellen som MakerBoten forstår) før du kan begynne å skrive ut.

 • Trykk på "Generate GCode" nede i høyre hjørne, da vil du få spørsmål om forskjellige innstillinger.
 • Nå er det to forskjellige oppsett som gjelder, begge oppsettene skal bruke disse innstillingene:

Mkbotinst3.png


Plast

Før du begynner å printe er det viktig at plasten er satt inn i utskriverhodet ovenfra.

For å bytte, ta ut og sette inn ny type plast, gjør du følgende;

Bruk aldri kraft, verken for å sette inn plasten eller for å ta den ut.

 • Løs den svarte skruen på den gjennomsiktige delen rett over extruderen (utskriverhodet). Den skal ikke ut, men bare bli litt løsere slik at plasten kan tas ut og settes inn. Ikke dra i plasten før du er ferdig med det neste steget.
 • Varm opp utskriverhodet ved å gå inn på Machine->Control Panel, og sett Extruder MK6 Target til ca. 200 grader.

DU SKAL ALDRI RØRE VERKEN UTSKRIVERHODET ELLER PLAtTFORMEN, ETTER AT DEN ER VARMET OPP.

 • Når utskriverhodet har nådd riktig temperatur (du kan følge temperatur på grafen i Control Panel): så skal du veldig forsiktig, prøv å fjerne plasten. Hvis den sitter fast, vent til utskriverhodet blir varmere.
 • Forsiktig sett inn en ny type plast og press den inn (forsiktig), helt til en tynn rest kommer ut av utskriverhodet. Unngå å bruke for mye kraft.
 • Fjern resten med et skruejern. Pass på at du ikke rører utskriverhodet. Unngå å ta i plattformen.

Deretter skal hver plasttype ha forskjellige innstillinger.


Temperaturinstillinger

De forskjellige plasttypene krever forskjellige temperaturer både i utskriverhodet og på plattformen. Dessverre kan man ikke stille inn temperaturene i ReplicatorG, så man er nødt til å finne frem til en fil som heter start.gcode. Denne filen finnes stort sett under filbanen: C:\sonen\replicatorg-00XX\skein_engines\skeinforge-35\skeinforge_application\prefs\SF35-Thingomatic-ABP-Mk6\alterations\start.gcode

For de nye versjonene av skein-engine (ver. 50 som er satt til default i ReplicatorG) har programmet egne profiler: da må du redigere C:\sonen\replicatorg-00XX\skein_engines\skeinforge-35\skeinforge_application\prefs\<Profile version>\alterations\start.gcode

I denne filen er det kun to linjer som bør tukles med og det er de to linjene som styrer temperaturen. Å tukle med resten kan få stygge konsekvenser. Dette er de to linjene som styrer henholdsvis temperaturen i utskriverhodet og på plattformen (tallet bak S er temperaturen):

M104 S230 T0 (set extruder temperature 225)

M109 S110 T0 (set heated-build-platform temperature 120)

I de nye versjonene av ReplicatorG, må du fjerne haken fra Use default start/end.gcode når du genererer GCode for modellen din.

For at disse innstillingene skal gjelde for din utskrift, må de settes før du genererer gcode til din modell.


Hvit plast, glatt type (liten rull)

Skal du printe med hvit plast skal du bruke disse innstillingene:

Mkbotinst1.pngMkbotinst2.png

Samt at skriverens temperaturen må være satt til 220 grader Celsius, og plattformen til 120 grader Celsius.


Hvit plast, ru type (stor rull)

Dersom du skal skrive ut med denne plasten må du bruke disse innstillingene:

Hvit1.pngHvit2.png

Samt at utskriverhodet skal være satt til 230 grader Celsius og plattformen til 110 for testkuben og 120 for andre ting. Litt merkelig...


Svart/grå plast

Skal du skrive ut med svart/grå plast skal du bruke disse innstillingene:

Mkbotsvart1.pngMkbotsvart2.png

Samt at utskriverhodet må være satt til 240 grader Celsius, og plattformen til 120 grader Celsius. Etter dette kan du GCode->Build (Ctrl+b). Da vil maskinen starte med å varme seg opp til riktige temperaturer og begynne å skrive ut når den er klar.

Bilder


Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Verktøy