ThingML

Fra Åpen sone for eksperimentell informatikk
Gå til: navigasjon, søk

Domenespesefiktspråk som skal la mikrokontrollere kommunisere lettere. Blir utviklet av Sintef ved Franck Fleurey. Bruker:Janoleos og Bruker:Kyrrehe er også med. Så huk tak i en av dem hvis du lurer på hva det er.

Eksempel

import "../../hardware/bricks/led.thingml"
 
thing blink includes TimerMsgs, LedMsgs {
 
  required port com {
 
    receives timer_timeout
    sends timer_start, timer_cancel, led_on, led_off, led_toggle
 
    }
 
    statechart blinkImpl init start {
 
      state start {
 
        on entry do
        com!led_toggle ()
        com!timer_start (500)
        end
 
        transition->start
        event com?timer_timeout
 
        }
      }
 
  }


import "../blink.thingml"
 
import "../../../hardware/bricks/_arduino/led.thingml"
 
import "../../../core/_arduino/timer.thingml"
 
configuration blink {
  group led : LedArduino
    set led.io.digital_output.pin = DigitalPin:PIN_13
 
  instance timer : TimerArduino
  instance app : blink
  connector app.com => led.led.Led
  connector app.com => timer.timer
  }

Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Verktøy